Torskekvoter 2016

J-14-2016: (Utgått) Forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord. Fartøy som har torskekvote igjen skal kun kvotebelastes for den andelen torsk . Oppfordrer til aktsomhet i NVG-sildefisket. Fiskeridirektoratets inspektører har den siste uken registrert fangster med mye innblanding av torsk og sei . Fartøy som har torskekvote igjen skal kun kvotebelastes for den . Torskekvotene for neste år er nå fastsatt. Fiskeridirektoratets har nå fastsatt forskriftene for neste års torskekvoter. Situasjonen på kveitemarkedet er ikke mye endret siden vår melding 21. Før helgen ble Norge og Russland enige om fiskeriavtalen for 2016.

Det betyr økning av blåkveitekvoten, videreføring av torskekvoten og stopp . Norges Fiskarlag tilrår at det ikke åpnes for å forskuttere torskekvoter for 20på gruppenivå. Arbeidsutvalget har torsdag bedt direktoratet . Det stemmer nok ikke at det er fritt fiske etter torsk i 2016. Fiskerne må forholde seg til den gjeldende reguleringen som Fiskeridirektoratet har . Kvoterådet for torsk er på 80tonn; ti prosent lavere enn 2016-kvoten. For hyse er det gitt et råd på 20tonn, som er en reduksjon på .

Norge og Russland er enige om en ny kvoteavtale for 2017. Den nye avtalen gir Norge en torskekvote på rundt . Norge og Russland fiskeriavtalen for 20i Astrakhan, Russland. Avtalen innebærer en torskekvote på 8000 . Fidel” når det ellers har høvd slik mellom studier og jobb. Nordsøen og Skagerrak på betingelse af, at den ekstra. Havforskerne anbefaler en torskekvote på 805. Massiv kritik af torskekvoter: Regeringen er medskyldig i muligt torskekollaps. Dette er en noe større nedgang enn det som har vært vanlig de siste . Under de norsk-russiske fiskeriforhandlingene i Astrakhan i Russland ble det enighet om en torskekvote på 80tonn i 2016. MINDRE TORSKEKVOTE Det internasjonale råd for havforskning, ICES, anbefaler at torskekvoten i Barentshavet settes til 805.

webmasterm

webmasterm wrote 12198 posts

Post navigation