Torskekvote 2016 åpen gruppe

J-14-2016: (Utgått) Forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord. Fartøy i åpen gruppe kan fiske og lande 2tonn torsk, 8tonn hyse. Fartøy som har torskekvote igjen skal kun kvotebelastes for den andelen torsk .

Fartøy som har adgang til å delta i åpen gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei for fartøy. Fartøy som har torskekvote igjen skal kun kvotebelastes for den andelen . Det stemmer nok ikke at det er fritt fiske etter torsk i 2016. Fiskerne kan enten fiske i åpen gruppe eller i lukket gruppe. Fartøy i åpen gruppe kan fiske og lande 1tonn torsk, 9tonn hyse og 4. Fartøy som har torskekvote igjen skal kun kvotebelastes for den . Fiskere i åpen gruppe i samiske områder kan få atskillig større kvoter de neste årene.

Les også: Ingen torskekvotereduksjon i 2016. Reguleringa av kystfiskekvantumet på 30tonn i åpen gruppe blir videreført med . Stopp i fritt fiske etter sei for åpen gruppe. Kystflåten som hovedsaklig fisker etter torsk, deles inn i to grupper. Begrepene åpen gruppe og lukket gruppe brukes. Fiskerne med torskekvote i åpen gruppe hatt en gedigen påskefest. Det kan i verste fall føre til kvotekutt. For fartøy i åpen kystgruppe som fisker innenfor kystfiskekvoten økes kvoten med tonn pr. Torskekvotene for neste år er nå fastsatt. Fiskeridirektøren kan åpne feltet hvis andelen av skrei er tilstrekkelig høy. Du kan kjøpe båt med en torskekvote for eks. I dag øker torskekvotene kraftig: – Perfekt tidspunkt for oss. Fiskeridirektoratet har besluttet å stoppe fisket etter torsk nord for 62°N på maksimalkvotetillegg for fartøy i åpen kystgruppe da gruppekvoten er beregnet . Norges Fiskarlag tilrår at det ikke åpnes for å forskuttere torskekvoter for 20på gruppenivå. Arbeidsutvalget har torsdag bedt direktoratet . Kun garanterte kvoter på åpen gruppe sitt fiske etter torsk nord for 62. Skrevet av Bjørnar Siikavuopio Kolflaath. Han startet i åpen gruppe med den brukte 35-fotingen Tor, kjøpt for. På den har de en torskekvote på tonn torsk. Om han skulle få torskekvote i Rogaland måtte han ut med rundt millioner. Da kan Jens Are fiske torsk i åpen gruppe. Fartøy som har adgang til å delta i åpen gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei for. Fartøy som har torskekvote igjen skal kun kvotebelastes for den delen av . Makskvota kan ryke for åpen gruppe-fiskerne.

webmasterm

webmasterm wrote 12198 posts

Post navigation