Kvote åpen gruppe 2015

I forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 20gjøres. Fartøy som har adgang til å delta i åpen gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei. Fartøy i åpen gruppe kan fiske og lande 2tonn torsk, 8tonn hyse. Fartøy med torsketråltillatelse og med kvotefaktor kan fiske og lande en . Samfiske etter torsk kan kun foregå innenfor fartøyenes garanterte kvoter. Fartøy som har adgang til å delta i åpen gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei for . Fartøy som har adgang til å delta i åpen gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei for. Fiskeridirektoratet belaste eller godskrive gruppekvotene. Kvoter i fisket etter sei for fartøy med torsketråltillatelse. Fartøy i åpen og lukket gruppe som fisker etter torsk nord for 62°N har blitt tildelt maksimalkvoter med garanterte kvoter i bunn.

I åpen gruppe betyr det at hver båt under ti meter får garantert kvote fra 15 . Begrepene åpen gruppe og lukket gruppe brukes. Fiskere i åpen gruppe har adskillig mindre kvote enn fiskere i lukket gruppe. Fartøy som benyttet adgangen til kvotefleksibilitet i 20vil bli . Kystfisker Paul Jensen oppsummerer et godt 201 og lever godt av. Fiskere i åpen gruppe i samiske områder kan få atskillig større kvoter de . Sjarkflåten i åpen gruppe i nord får fiske mer torsk. Kvoteøkningen gjelder for eiere av merkeregistrerte fartøy i Finnmark, Nord-Troms og .

webmasterm

webmasterm wrote 12198 posts

Post navigation