Fiske i åpen gruppe

Fiskerne kan enten fiske i åpen gruppe eller i lukket gruppe. Fartøy i åpen og lukket gruppe som fisker etter torsk nord for 62°N har blitt tildelt . Fartøy i åpen gruppe kan fiske og lande 2tonn torsk, 8tonn hyse og 4tonn sei.

Av gruppekvoten av torsk for åpen gruppe avsettes 1tonn . For å drive yrkesfiske og -fangst med merkeregistrert fartøy kreves det. For å delta i åpne grupper er det tilstrekkelig at eier er ført på blad A . Mandag er det stopp for maksimalkvotetillegget i åpen kystgruppe. Norges Kystfiskarlag sitt innspill til utviklingen i åpen gruppe sitt torskefiske . De som selger seg ut av fiskeriene bør ikke være i Åpen gruppe. Fiskerne med torskekvote i åpen gruppe hatt en gedigen påskefest.

Fiskerne i åpen gruppe har fisket store kvanta i påsken. Fartøy i lukket gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei for fartøy som har. Fartøy i åpen gruppe kan fiske og lande 1tonn torsk, 953 . Om de i tillegg til torsk fisker kvota av sei, hyse og andre fiskeslag, så vil de. Fiskere i åpen gruppe i samiske områder kan få atskillig større . Fiskeridirektoratet melder om stopp i det frie fisket etter sei nord for 62°N for fartøy som deltar i åpen gruppe med konvensjonelle redskap, med virkning fra og . Denne gruppen er åpen for enhver som er registrert i fiskermanntallet og eier .

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande makrell i 2016. Hvis gruppekvoten blir tatt opp før året er omme kan fisket stoppes. For aktive i gruppe (åpen gruppe) gjelder at disse kan fiske etter torsk . I år var det mulig å tjene penger i åpen gruppe, med fritt fiske og høye maksimalkvoter. Disse forsvant igjen, og hvem vet om de vil komme . Det er likevel mulig å delta i fisket etter torsk dersom en oppfyller gitte vilkår. Reder Magnus Andersen (20) som eier tre fiskebåter, undrer seg over at ikke. Det ble fiske i i åpen gruppe, inntil han fikk rekrutteringskvote 1. Eller blir det kappfiske når det først åpner? FÅR MINDRE: Den minste kystflåten ligger an til å få fiske mindre torsk til. Reguleringa av kystfiskekvantumet på 30tonn i åpen gruppe blir . Sammenbruddet skyldes sannsynligvis ikke overfiske, men har å gjøre med økt. I tillegg er det adgang til å fiske i en åpen gruppe (gruppe II), men fartøyenes . Norges Fiskarlag har torsdag drøftet henvendelsen fra Fiskeridirektoratet om stopp i fisket innenfor maksimalkvotetillegg i åpen kystgruppe.

webmasterm

webmasterm wrote 12198 posts

Post navigation