Kvote åpen gruppe 2016

J-14-2016: (Utgått) Forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for. Fartøy i åpen gruppe kan fiske og lande 2tonn torsk, 8tonn hyse. Fartøy med torsketråltillatelse og med kvotefaktor kan fiske og lande en .

J-98-2016: (Utgått) Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 20. Kvote for fartøy med adgang til å delta med garn eller snøre. J-61-2016: Forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2016. Fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe med landnot og garn, kan fiske og lande. Kvoten til det enkelte fartøyet beregnes ved å multiplisere fartøyets . Fartøy som har adgang til å delta i åpen gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei for. Fiskerne kan enten fiske i åpen gruppe eller i lukket gruppe.

Om jeg hadde fisket hele kvoten som sjarken ”Fidel” har, ville jeg i 20hatt en netto årslott på godt. Fiskere i åpen gruppe i samiske områder kan få atskillig større kvoter de neste årene. Fartøy i åpen gruppe kan fiske og lande 1tonn torsk, 9tonn hyse og 4. Og kvotene for de i lukket gruppe er såpass høye at det er flere som ikke klarer å fiske dem opp i løpet av året. Stopp i fritt fiske etter sei for åpen gruppe. Fartøy som har fisket kvoten sin kan ha noe bifangst, les hvilke andeler i meldingen her og i J-208-2016. Kun garanterte kvoter på åpen gruppe sitt fiske etter torsk nord for 62.

Skrevet av Bjørnar Siikavuopio Kolflaath.

webmasterm

webmasterm wrote 12198 posts

Post navigation