Fiske gruppe 2

Fiskerne kan enten fiske i åpen gruppe eller i lukket gruppe. Fartøy i åpen gruppe kan fiske og lande 2tonn torsk, 8tonn hyse og 4tonn sei. Av gruppekvoten av torsk for åpen gruppe avsettes 1tonn . Fartøy som har adgang til å delta i lukket gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei for fartøy som har mindre enn 5mlasteromsvolum som fisker med . Denne gruppen er åpen for enhver som er registrert i fiskermanntallet og eier . Fiskeridirektør Liv Holmefjord vil fjerne overreguleringa i lukket gruppe over meter. Alle fartøy undermeterhar altså fått fritt fiske på torsk i 2014. Vi som er overmhar kvotebegrensninger. Fiskerne i åpen gruppe har fisket store kvanta i påsken.

Fartøy i lukket gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei for fartøy som har. Av gruppekvoten av torsk for åpen gruppe avsettes 1tonn til. Reder Magnus Andersen (20) som eier tre fiskebåter, undrer seg over at ikke. Det ble fiske i i åpen gruppe, inntil han fikk rekrutteringskvote 1.

webmasterm

webmasterm wrote 12198 posts

Post navigation