Åpen gruppe fiske

Fiskerne kan enten fiske i åpen gruppe eller i lukket gruppe. Fartøy i åpen og lukket gruppe som fisker etter torsk nord for 62°N har blitt tildelt . Fartøy i åpen gruppe kan fiske og lande 2tonn torsk, 8tonn hyse og 4tonn sei.

Av gruppekvoten av torsk for åpen gruppe avsettes 1tonn . For å drive yrkesfiske og -fangst med merkeregistrert fartøy kreves det. For å delta i åpne grupper er det tilstrekkelig at eier er ført på blad A . Mandag er det stopp for maksimalkvotetillegget i åpen kystgruppe. Norges Kystfiskarlag sitt innspill til utviklingen i åpen gruppe sitt torskefiske . Fiskerne med torskekvote i åpen gruppe hatt en gedigen påskefest. Fiskerne i åpen gruppe har fisket store kvanta i påsken.

Magnus Olsen (21) mener det blir tøffere å etablere seg som fisker når 50-åringene spekulerer i kvotesalg. Om de i tillegg til torsk fisker kvota av sei, hyse og andre fiskeslag, så vil de. Fiskere i åpen gruppe i samiske områder kan få atskillig større . Fartøy i lukket gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei for fartøy som har. Fartøy i åpen gruppe kan fiske og lande 1tonn torsk, 953 . Fiskeridirektoratet melder om stopp i det frie fisket etter sei nord for 62°N for fartøy som deltar i åpen gruppe med konvensjonelle redskap, med virkning fra og . Kystflåten som hovedsaklig fisker etter torsk, deles inn i to grupper.

Begrepene åpen gruppe og lukket gruppe brukes.

webmasterm

webmasterm wrote 12198 posts

Post navigation