Fiskekvoter 2016

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande makrell i 2016. Det er likevel mulig å delta i fisket etter torsk dersom en oppfyller gitte vilkår.

Eller blir det kappfiske når det først åpner? I år var det mulig å tjene penger i åpen gruppe, med fritt fiske og høye maksimalkvoter. Disse forsvant igjen, og hvem vet om de vil komme . FÅR MINDRE: Den minste kystflåten ligger an til å få fiske mindre torsk til. Reguleringa av kystfiskekvantumet på 30tonn i åpen gruppe blir . Sammenbruddet skyldes sannsynligvis ikke overfiske, men har å gjøre med økt. I tillegg er det adgang til å fiske i en åpen gruppe (gruppe II), men fartøyenes .

Paragraf i J-Melding J-285-20åpner for at fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe i kystfartøygruppens fiske, jf. Norges Fiskarlag har torsdag drøftet henvendelsen fra Fiskeridirektoratet om stopp i fisket innenfor maksimalkvotetillegg i åpen kystgruppe. Reder Magnus Andersen (20) som eier tre fiskebåter, undrer seg over at ikke. Det ble fiske i i åpen gruppe, inntil han fikk rekrutteringskvote 1. Oppfordrer til aktsomhet i NVG-sildefisket. Fiskeridirektoratets inspektører har den siste uken registrert fangster med mye innblanding av torsk og sei . J-14-2016: (Utgått) Forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord.

Konvensjonelle havfiskefartøy som har kvotefaktor kan fiske og . Det stemmer nok ikke at det er fritt fiske etter torsk i 2016. For fartøy under meter i lukket gruppe gjelder følgende kvoter i 2016:. Fiskerne må vente til over nyttår før de før vite nøyaktig hvor mye torsk de får fiske i 2016. Slik det ser ut nå får den minste kystflåten redusert sin . Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2016. Lokale fiskeregler for Namsenvassdraget 20Vedtatt i Representantskapet for. For første gang passerer Råfisklagets milliarder i omsetning, og ligger dermed 3millioner foran rekordåret 20- to måneder før 20er over.

webmasterm

webmasterm wrote 12198 posts

Post navigation