Øremerker husdyr

OS ID utvikler, produserer og selger elektroniske og visuelle øremerker for husdyr og merker for fisk. Produktene sikrer dyrets identitet og sporbarhet. Sjøl om det er lett å bestille øremerker fra OS ID på nett, går det gjerne et år imellom. Vi bidrar til at kundene våre oppnår sikker identifikasjon av husdyra sine, . OS ID utvikler, produserer og selger øremerker for husdyr. En kort guide (pdf) fra OS ID om reglene for øremerking av småfe. Bestiller du øremerker til sau nå, får du ikke bare god rabatt. Våre Allflex elektroniske øremerker er godkjent som merke nr dvs dyret må. Et av hovedproduktene i dag er øremerker for husdyr. Våren 20inngikk Moen Bjøllefabrikk et samarbeid med verdens ledende produsent innen identifisering . Preging av øremerke Enkel veiledning for PREGING av øremerker. Elektronisk merking: Merking av lam født 20med . Alle småfe skal være identifiserbare med øremerker som er godkjent av Mattilsynet. Storfe skal merkes med et synlig øremerke i hvert øre. Dyrene skal merkes senest dager etter fødsel, men likevel før de flyttes fra . Bedriften ble startet av gründeren Karstein Horten i 193 da han begynte å lage øremerker til husdyr ved å hamre ut merkene fra håndtak til melkespann. Slutt på hvite øremerker for storfe – husk Husdyrregisteret! Hvitt øremerke skal fjernes hvis dyret flyttes til en ny besetning etter 1. Skjemaer, helsekort, brosjyrer, plakater og infoark. OS ID utvikler, produserer og selger elektroniske og visuelle øremerker for husdyr. Dersom du har ubrukte øremerker liggende, som du har bestilt i løpet. Husdyr er levende verdier – de er bondens produksjonsmiddel, vekst . Oppdrettshjort: Hjortedyr og krysninger av disse holdt som husdyr. Dyr som innføres til Norge skal merkes med lakserødt øremerke, jf.

webmasterm

webmasterm wrote 12198 posts

Post navigation