Radiobjeller sau

Radiobjeller” i drift, disse er fordelt på blant annet sau, geit, storfe, rein og lama. Interessen for radiobjeller er stor også i år. Flere nye brukere har meldt seg, og de fleste som har prøvd elektroniske sporingsenheter tidligere ønsker seg flere til . Radiobjeller på sau i utmark gjør tilsynet mer effektivt, og gjør det lettere å finne igjen døde dyr. Oversikt over dyras bevegelser kan bidra til å redusere tap, . I en undersøkelse av skjebnen til 0norske sauer og lam i fjor, gikk prosent av sau uten radiobjelle tapt på beite. Erfaringer med radiobjeller på sau i utmark. For 2vinterfôra sau blir det om lag 45. Det blir stadig mer populært å utstyre sauer med radiobjeller. Utstyret kan gi færre tap til rovdyr og varsle rovdyrtap, mener forskere. I år dobles antall sauer med radiobjelle som slippes på beite fra 0til 0på landsbasis. Bonden Inge Bekkelund i Valmen i Åmot har kan ikke tenke seg en hverdag uten radiobjeller på sauene. Bruk av radiobjeller på sau kan gi ny kunnskap om årsaker til tap av dyr på beite. Radiobjeller på sau i utmark gjør tilsynet mer effektivt, og. Norges Bondelag vil ha radiobjeller på sauen. Blant kravene i årets jordbruksforhandlinger er at det skal settes av midler slik at 50. Det er brukt gps- og mobiltelefonbaserte radiobjeller på sauer i ni fylker, samt. Radiobjeller øker gjenfinningsgraden av tapt sau for de dyrene som har . Her finner du kart som oppdateres ganger pr. Hvordan vurderes dekningsgraden av radiobjeller i ulike. Søknadsfrist for erstatning for sau drept av fredet rovvilt er 1. Oslo (NTB): Norges Bondelag vil ha radiobjeller på sauen.

webmasterm

webmasterm wrote 12198 posts

Post navigation