Torskekvote 2016

Fartøy som har torskekvote igjen skal kun kvotebelastes for den andelen torsk som. Eiere av merkeregistrerte fartøy som er bosatt i Finnmark, . Fylkestinget vedtok denne uken å kjøpe torskekvoter, mot Høyres og Fremskrittspartiets stemmer. Folk i Finnmark og Nord-Troms skal få lovfestet rett til å fiske, og få sin egen torskekvote, det foreslår fiskeri- og kystminister Helga Pedersen. Påstandene om at Finnmark har tapt rettigheter i torskefisket, er ikke riktig,. Kystfiskerne har fått doblet torskekvota siden årets begynnelse. Ifølge fiskeri- og kystministeren er neste års torskekvote tidenes største. Folk i Finnmark og Nord-Troms skal få lovfestet rett til å fiske, og får sin egen torskekvote. Alta og Finnmark ble jeg opptatt på blad A og har dermed en fiskekvote på torsk. Skal få fiske, men sjøsamer og andre kystfiskere i Finnmark har.

Den nye avtalen gir Norge en torskekvote på rundt 400. Det tilsvarer fulle vogntog, hver dag, hele året, . J-14-2016: (Utgått) Forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord. Fartøy som har torskekvote igjen skal kun kvotebelastes for den andelen torsk . Oppfordrer til aktsomhet i NVG-sildefisket. Fiskeridirektoratets inspektører har den siste uken registrert fangster med mye innblanding av torsk og sei . Fartøy som har torskekvote igjen skal kun kvotebelastes for den . Før helgen ble Norge og Russland enige om fiskeriavtalen for 2016. Det betyr økning av blåkveitekvoten, videreføring av torskekvoten og stopp . Torskekvotene for neste år er nå fastsatt. Torskekvotene for 20er klare: Slutt på fritt fiske for de minste. Det stemmer nok ikke at det er fritt fiske etter torsk i 2016. Fiskerne må forholde seg til den gjeldende reguleringen som Fiskeridirektoratet har . Under de norsk-russiske fiskeriforhandlingene i Astrakhan i Russland ble det enighet om en torskekvote på 80tonn i 2016. De eneste som måtte ønske ei slik ordning må være de som legger opp til bare å fiske torskekvota. Den norske andelen av torskekvoten for 20blir 399.

webmasterm

webmasterm wrote 12198 posts

Post navigation