Blad b for fiskere

Se forskrift om manntall for fiskere og fangstmenn. B (personer som har fiske eller fangst som hovednæring). Les forskrift for dispensasjon fra blad B (§6).

Skal fisket drives i kombinasjon med annet yrke eller tar du. Tilgang til vårt ekstranett gis til alle fiskere oppført på blad B i fiskermanntallet, rederier og regnskapskontor. Via vårt ekstranett kan det meldes fra om ledighet, . Vårt hovedmål er å administrere ordningene for fiskerne på en effektiv og rasjonell måte. Trygdeplikten gjelder alle fiskere oppført på blad B i fiskermanntallet. Blant annet er opptak på blad B et vilkår for pensjonstrygd for fiskere, a-trygd for fiskere og garantilott. Norges Fiskarlag har i arbeidsutvalgsmøte 20. På blad B vert personar som har fiske eller fangst som hovudnæring registrerte. Innmelding i fiskermanntallet Blad B eller A. Starte og drive bedrift Garantiordningen for fiskere. B i fiskermanntallet, eller oppfyller betingelsene for . Dersom reguleringsbestemmelsene krever at fiskeren står på blad B i fiskermanntallet, blir personer over år forhindret fra å delta i fisket. En fisker som står på manntallets blad B behøver således ikke å legitimere at han eller hun var i arbeid eller virksomhet umiddelbart forut for . Fiskere som er oppført på blad B i fiskermanntallet har krav på sykepenger ved sykdom, uten krav til opptjeningstid.

Flere av disse ordningene blir administrert av Garantikassen for fiskere. Manntallet er organisert i to deler: blad A og blad B. Fiskere som står på blad B det foregående år og som føder barn :far stå på blad B det år. Alle som driver fiske, må være registrert i fiskermanntallet. Manntallet er delt i to; et blad A og et blad B. Fiskarlaget har kjempet frem er til gode for alle fiskere i dag. Nærings- og fiskeridepartementet gir tilskudd til fiskere som tar. A og B eller oppfylle kravene for å stå der .

webmasterm

webmasterm wrote 12198 posts

Post navigation