Sjark med kvote til salgs

Og nu skal jeg kjøpe meg en kombisjark til småfiske. Strukturplass Januar 2017Til salgs – Kvoter. Fiskebåt- og offshore-megler med spesialitet i Nordområdene. Anerkjent og godkjent – erfaring siden 1971. Dersom to ungdommer spleiser på en sjark, har de mulighet for en. Rikardson på fot, og ei sjark-kvote på 70 . Fiskeavfall kan på sikt bli en av råvarene, ifølge sildesalgslaget. VI HAR FOR TIDEN FØLGENDE FISKEFARTØYER INNE FOR SALG:. Via andre fikk Tommy høre at en liten sjark som lå i havna på. Men det er også mulig å klare seg uten egen kvote, understreker Tommy.

Strukturkvote torsk, faktor + hyse og . For få uker siden kjøpte Anders Skogheim seg ny sjark til millioner. Det er dyrt å kjøpe kvote for en fisker i etableringsfasen. Tirsdag legges boligtomter ut for salg – her er det førstemann til mølla!

webmasterm

webmasterm wrote 12198 posts

Post navigation