Tegninger garasje søknad

Sendte idag inn en mail til kommunens saksbehandler, med vedlagte alle . Holder på med en garasjesøkna og hadde forsåvidt gjort alt klart til å. Vanligvis skal plan-, snitt- og fasadetegninger følge søknaden. Dersom garasjen er over 70mså må det utformes byggesøknad garasje med. Målsatte tegninger (plan, snitt- og fasadetegninger). Byggesøknad for garasje – forholdet til øvrige myndigheter. Tillatelsen som i sin tid ble gitt var på bakgrunn av de tegninger som da forelå, og med den angitte . En enkel oversikt som viser deg hvordan du går frem for å få ny garasje. Vi vil lage fase og snitt tegninger i målestokk og ringmurstegninger til din garasje. Her er en nyttig link som presenterer kravene for å kunne bygge uten å søke:. Tegning av nytt tiltak: Du mottar tegning for byggesak når du bestiller garasje av . Vanligvis skal følgende tegninger følge søknaden: Plantegning av alle etasjer. Eksempel for tegning av garasje finner du her.

webmasterm

webmasterm wrote 12198 posts

Post navigation