Salg av tømmer pris

Viken Skog har konkurransedyktige priser og betingelser på kjøp av tømmer fra andelseiere og andre skogeiere. Heftet er en enkel innføring og starthjelp i salg av tømmer og hva du. Ta kontakt med minst to kjøpere av tømmer for pristilbud. I Norge ligger gjennomsnittlig bruttopris på tømmer (gran) på ca 3kr pr m. Omtrent hvor mye kan en kubikkmeter tømmer øke i verdi når den. Ved inngangen til vinteren er det fremdeles stor etterspørsel etter sagtømmer av gran og furu. Firma Albert Collett selger tømmer på rot til kunder som ønsker å hugge samt transportere. Det ble i alt hogd millioner kubikkmeter tømmer i 1. Prisen på massevirke av gran og furu var henholdsvis og prosent lavere enn i samme . Vi kjøper spesialtømmer, sagtømmer og massevirke. Tømmeret videreselges til kjøpere som bidrar til sikker avsetning og konkurransedyktige priser. Det ble i alt hogd millioner kubikkmeter tømmer for salg i 2. Fortsatt mer hogst tross fallende priser. Gjennomsnittlig tømmerpris gikk samtidig opp med kroner i denne perioden. Det ble i alt hogd millioner kubikkmeter tømmer i 2. Prisen på massevirke av gran og furu var henholdsvis og prosent lavere i samme periode. Skogeierne solgte i underkant av 1millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2015. Skogavvirkning for salg, 201 foreløpige tall. Til tross for lavere priser var hogstkvantumet i 20nesten 30kubikkmeter . Salg av tømmer utgjør hovedinntekten fra skogen for de fleste andelseierne. Kanskje er det slik at salg av tømmer til utenlandsk industri vil. AT Skog betaler for lite for tømmeret, mener skogeier. Han er ikke fornøyd med prisen han får for tømmeret han selger til AT Skog. NORTØMMER – På skogeierens side for økt konkurranse i markedet. NORSKOG eier egne selskaper som kjøper og selger tømmer og tilbyr. Når en vare produseres for salg får man en viss pris per enhet. Krisen i skogindustrien har kuttet det innenlandske forbruket av tømmer. De gjenværende industriaktørene har derfor god tilgang til lokalt virke.

webmasterm

webmasterm wrote 12198 posts

Post navigation