Legemiddelhåndtering test

Her finner du gratis kompendium til bruk ved kurs i legemiddelhåndtering! Oppgave: Oppgaver til Legemidler og legemiddelhåndtering – Hva er et legemiddel? Forklar hva det vil si at et medikament har systemisk .

KURS I LEGEMIDDELHÅNDTERING for helsefagarbeidere. E-læringskurs i legemiddelhåndtering – posted in Administrering av legemidler: Hei! Hvis ja, hvilken type test: Multiple choice. Hvordan skal rutiner for legemiddelhåndtering være organisert? Avdelingsleder fordeler alle legemiddeloppgavene hver morgen under morgenmøte. Grunnkurs i legemiddelhåndtering For helsefagarbeidere og ufaglærte. Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering og medikamentregning for sykepleiere.

Nettbasert kurs i legemiddelhåndtering for helsefagarbeidere. E-læringskurset gir en grundig innføring i lover og forskrifter, legemiddelformer, legemidler i . Legemiddelhåndtering og ansvar; Kontrollrutiner; Inntaksregler; Når det skjer. Kurset tar om lag en time å gjennomføre og avsluttes med en frivillig test av kunnskapene. Hvis kommunen har bestemt seg for å ta i bruk dette kurset, vil testen ligge tilgjengelig på kommunens eget kursområde og være nærmere beskrevet der. Fagforbundet mottar en del spørsmål fra medlemmer og seksjonstillitsvalgte om reglene for legemiddelhåndtering. Legemiddelhåndtering er en omfattende arbeidsoppgave i helsetjenesten.

Med andre or legemiddelhåndtering i kommunehelsetjeneste og i sykehus, . Kurset gjennomgår de lover og regler som gjelder for å kunne ivareta en trygg og forsvarlig legemiddelhåndtering i . Riktig legemiddelhåndtering en nødvendighet:. Undervisningen foregikk før første test i legemiddelregning. Emne SYBA21Farmakologi og legemiddelhåndtering er 1. For å fremstille seg til den interne testen må følgende være godkjent:. Emne 3: Legemiddelhåndtering og legemiddelregning. Eksamen i legemiddelregning og legemiddelhåndtering. Emne og blir testet i form av to. Test deg selv i legemiddelregning med øvingsoppgaver som gir automatisk svar på din utregning. Nå kan du hvor som helst øve til kunnskapen virkelig sitter. Nettbasert kurs i legemiddelhåndtering gir effektiv tilgang til nødvendig.

webmasterm

webmasterm wrote 12198 posts

Post navigation