Krav til fallunderlag

Fjell, betong og asfalt skal ikke brukes som fallunderlag. Normalt iht kravene i EN-1176:20som beskriver nødvendige minstekrav for fallsoner for de enkelte . Tags: fallhøyde, linebaner, fallunderlag.

Hvilke krav er det til sandkvalitet i leke-sandkasser i barnehager? De fleste skader skjer ved fallulykker og dette stiller store krav til underlaget. Tradisjonelt har sand vært mest brukt som fallunderlag i barnas lekeområder. Dersom fallhøyden er over cm, skal fallunderlaget være støtdempende. Ved lavere fallhøyde må krav til fallunderlag vurderes konkret. Forskriften stiller generelle og spesielle krav til lekeplassutstyret. Krav til fallunderlag, typer og lag tykkelser av de forskjellige underlagstypene.

Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr; sier noe om hvilke krav som stilles til . Forskrift om sikkerhet ved leke- plassutstyr stiller spesifikke krav om merking og . Elverdal har et stort utvalg av fallunderlag, termoplast, kunstgress, fallgrus, fallsand og kantavgrensing som våre dyktige arkitekter kombinerer til en smakfull . Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr stiller krav også til eksisterende. Fallhøyde, fallunderlag, farlige åpninger og vinkler er stikkord. Tett rekkverk overalt fra høyde cm, jf. For at utstyret skal kunne tas i bruk, må fallunderlaget være støtdempende.

Kravet til underlagets egenskaper varierer fra utstyr til utstyr. Til lekeplasser er det krav om fallunderlag under husker og rundt lekeapparater. Vi leverer støtsand på bestilling og det må påregnes en dags leveringstid. En stor del av de eldre lekeplassene har lekeapparat og fallunderlag som ikke lenger tilfredsstiller dagens tekniske krav til sikkerhet og . Er det evt stilt krav til innholdsdeklaeasjon for de granulatene som.

webmasterm

webmasterm wrote 12198 posts

Post navigation