Komplekse tall potens

Z =a + ib er formen komplekse tall skrives på. Addisjon og multiplikasjon med komplekse tall på formen x + iy gjøres som for polynomer i variabelen i,. I polare koordinater blir formelen for potens særdeles .

Dette er den tredje av fire videosnutter om komplekse tall, og den forklarer. Del 3: Eksponential form, potenser og komplekse n-te røtter . Del 3: Eksponential form, potenser og komplekse n-te røtter. Det komplekse tallplan og komplekse tall p˚a normalform. Eksponentialformen er spesielt hensiktsmessig når vi skal opphøye et komplekst tall i en (heltallig) potens: ( z n = re iθ) n ( = r n e iθ) n = r n e inθ Legg merke til . I matematikk er den imaginære enhet i et komplekst tall med egenskapen i= -1. Advarsel; Potenser av i; i og Eulers formel; Alternativt symbol .

Syntaksen for funksjonen IMOPPHØY har følgende argumenter: Imtall Obligatorisk. Det komplekse tallet du vil opphøye i en potens. Vi starter med produktet ⋅ , og ser på potensen ( ⋅ ) : ( ⋅ ) = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 3.

webmasterm

webmasterm wrote 12198 posts

Post navigation