Isolasjonstykkelse yttervegg

Boligbygning med laftede yttervegger må tilfredsstille. Helårsbolig og fritidsbolig med laftede yttervegger. Energiøkonomisk isolasjonstykkelse kan beregnes etter.

Extrem isolasjon er det vel ikke dyrere frakt på enn. Hva er kravet til isolasjon i yttervegg etter TEK 10? For boligbygning og fritidsbolig med laftede yttervegger gjelder likevel kun § 14-annet ledd og § 14-6. Minstekravet til isolasjon i yttervegg er cm. Yttervegg med gjennomgående stender er en enkel måte å bygge opp en vegg på, og egner seg der det. Isolasjonstykkelse med ROCKWOOL FLEXI A-PLATE. Vær oppmerksom på at det ikke bare er isolasjonstykkelsen som avgjør hvor.

Lite eller ingen isolasjon i vegger og tak – i beste fall kun cm matter. Vanlig med cm isolasjon i vegg og cm i tak.

webmasterm

webmasterm wrote 12198 posts

Post navigation