Gregers granavolden

Gregers Granavollen er kjent for sin innsats under den store nordiske krig, nærmere. Granavolden Gjæstgiveri”, i Opplandsvern 199 s. I 17ble stedet kjent utover sine egen grenser da lensmann og gjestgiver Gregers Granavolden (1677-1746), mobiliserte hadelendinger til kamp mot en .

Oberst Axel Löwen, Gjestgiver Gregers Granavolden. Granavolden rykket ned i den trange dalen i lendet ved Harestuskogen mot Bjørgeseter noen kilometer . Granavolden Gjæstgiveri inviterer til hyggelig opphold i historiske omgivelser godt. Gregers Granavoldens innsats i krigen mot svenskene på begynnelsen av . Det er 3år siden Sverige prøvde å erobre Norge. Hele Granavollen feirer 300-års markeringen for Harestuslaget og Gregers Granavolden! Kåseri om Gregers Granavolden Kl:14:0 .

Allsidig markering av en gammel krigshelt. Det gamle Granavolden Gjæstgiveri ved søsterkirkene. Gjestgiver Gregers Granavollen hadde fått beskjed om at fienden var underveis,. Den tapre Gregers Granavolden, fikk belønning for sin innsats under krigen, . Selve gjestgiveriet ble bygget av Gregers Granavolden, som fikk privilegium til å drive gjestgiveri i 1716. Dette som takk fra danskekongen for innsatsen i Den . I 17ble stedet kjent utover sine egne grenser da lensmann og gjestgiver Gregers Granavolden (1677-1746), mobiliserte hadelendinger til kamp mot en .

Takket være gode initiativ og snarrådige beslutninger, fikk Gregers Granavolden samlet en styrke på – væpnede bønder som stanset den svenske . Slaget på Bjørgeseter, ledet av Gregers Granavolden med bønder fra Hadelan mot 6svenske dragoner, er vel kjent. Granavolden Gjæstgiveri er bygd over flere perioder og består idag av fem. Gregers Granavolden – Syver Gaarder – Emilie Falck-Muus – Hieronymus . Ikke plass til alle som ville høre historien om Gregers Granavolden inne. IDYLL: Granavolden ligger i vakre omgivelser ved de berømte Søsterkirkene. Herr Gregers Granvolden fikk Kongelig Privilegium til å drive . Oberst Axel Löwen mot lensmann Gregers Granavolden 26. Vis-a-vis kirkene ligger Granavolden Gjæstgivere, Granavolden. I 17fikk Gregers Granavolden “Kongelig Privilegium” til å drive gjestgiveri, .

webmasterm

webmasterm wrote 12198 posts

Post navigation