Globalis sammenlign land

Du kan bruke Globalis til å samanlikne areal: Set vi Noreg og Vietnam . Transcript of Sammenligning av Danmark og Ukraina. For at aktiviteten skal ha en hensikt, må elevene sammenligne to land med ulik status.

Gå inn på Globalis og finn de to landenes sist registrerte GDP og HDI. Bangladesh og Nepal er to land i Asia som er sterkt preget av fattigdom. Her er en sammenligning av Finland og Mali. Finland er et typisk fase land; Lav dødsrate og lav fødselsrate. Det står heller ikke noe om dette på CIA World Factbook eller globalis. For tiden jobber elevene i min samfunnsfagklasse med å sammenligne land i. Link til nettsted der du kan sammenligne land. Sammenlign Norge med Chile, Peru og Argentina. Hvilke forskjeller finner du i a) folketall? Gå til Globalis´ hjemmesiden ved hjelp av lenken under. Sammenlign svarene dine med en eller flere medelever og argumenter . Sammenlign det dere ser i filmen med det vi vet fra Norge: forbruker og forsøpler vi like mye som amerikanerne? Besøk FNs sider Globalis, velg lan USA. Dere skal sammenligne India og Norge når det gjelder følgende indikatorer:.

Statistikk og informasjon om alle land som er anerkjent som selvstendige av USA. Gjør sammenligninger mellom fattige og rike land og diskutér forskjellene. Og er det slik at vi fremdeles kan dele verden inn i fattige og rike land? Elevene velger seg en verdensdel og deretter noen land de vil se nærmere på.

webmasterm

webmasterm wrote 12198 posts

Post navigation