Global oppvarming snl

Men ved økte CO2-konsentrasjoner forventer man en global oppvarming ved jordens overflate. Klimaendringer er vanligvis forstått som endringer i . I global målestokk blir den bare indirekte påvirket av menneskeskapte utslipp.

En global oppvarming vil øke innholdet av vanndamp i atmosfæren, noe som . Hovedkildene til luftforurensning er industri, oppvarming og forbrenning, veitrafikk, fly og. Global oppvarming er et begrep knyttet til økningen av den gjennomsnittlige luft-. Meteorogisk Institutt om klimaendringer i SNL; (no) Miljøstatus i Norge: . Global oppvarming er et stadig økende problem i den verden vi lever i. Dette er et svært komplekst problem fordi det omfatter hele . Mindre COi atmosfæren fører til mindre global oppvarming. Vet dere om noen bra sider om global oppvarming? Dette fenomenet kalles global oppvarming, og har vært et økende problem de siste 50-årene.

webmasterm

webmasterm wrote 12198 posts

Post navigation