Bygge om garasje til oppholdsrom

Etter at det ble behov for bolig til min datter og hennes sønn. Bruksendring er når bruk, formål eller funksjon endres i forhold til den. Dette kaller man gjerne en bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel, eller omvendt. Plan- og bygningsloven kategoriserer rom i boliger enten som hoveddel eller. Det søkes her om bruksendring av garasjens etasje til bruk for boligformål. Garasjen ble omsøkt oppført samtidig som boligen i saksnr. Kommunen viser likevel til at det er opp til bygningsmyndighetene å gi tillatelse til bruksendring fra garasje til bolig.

Bruksendring innebærer at det foretas en endret bruk av arealer, eller. Er i gang å by på et år gammelt hus, akkurat like gammelt som meg faktisk Det har innebygd garasje i etasje som er ca meter lang . Med hoveddel menes: Oppholdsrom, soverom, kjøkken, kjølerom, entre, vindfang,. Med tilleggsdel menes: Boder, oppbevaringsrom, garasje, tekniske rom. Byggesøknad for denne type bruksendring skal ha de nødvendige vedlegg som gir . Hvor mye koster det sånn cirka å gjøre om en garasje til soverom? Jeg ønsker å bygge om en garasje tilsluttet huset til oppholdsrom. Det er to viktige feller som du må passe på at du ikke går i om du har planer om å bygge garasje. Garasje som bygges som tilbygg til bolig med to eller flere.

webmasterm

webmasterm wrote 12198 posts

Post navigation