Balansert ventilasjon krav

Et moderne energieffektivt ventilasjonsanlegg (balansert ventilasjonsanlegg) tilfredsstiller alle disse kravene. Anlegget overfører varmen fra avtrekksluften til den . Balansert ventilasjon vil, med riktig innregulering, bidra til trykknøytrale forhold som . Hva er krav ihht ventilasjon i en nybygg? Balansert ventilasjon med varmegjenvinning gir ren og frisk luft. Boenhet skal ha ventilasjon som sikrer en gjennomsnittlig frisklufttilførsel på minimum m³ pr. Krav ved innkjøp og kontroll ved overlevering. Bygning skal ha ventilasjon tilpasset rommenes forurensnings- og fuktbelastning slik at. Luftføring skal være fra rom med høyere krav til luftkvalitet til rom med lavere krav til luftkvalitet. Fordi TEK foreskriver i utgangspunktet krav til luftmengder som er . Balansert ventilasjon sikrer tilstrekkelig luftskifte og gjenvinner varme før forsuret. Det er ikke et krav i den nyeste byggeforskriften (TEK10) at boligen må være . Dette kan gjøres ved balansert ventilasjonsanlegg med finfilter. I boliger i områder med forurenset uteluft er balansert ventilasjon med god filterbruk. Luftføring skal være fra rom med høyere krav til luftkvalitet til rom med lavere krav til. Balansert ventilasjon vil, med riktig innregulering, bidra til trykknøytrale . TEKer forskrift om tekniske krav til b k) byggverk). Bygninger skal ha ventilasjon tilpasset rommenes. Samtidig stilles det krav til at ventilasjonsanlegget skal gjenvinne varmen i ventilasjonsluften. Med balansert ventilasjon med varmegjenvinning klarer man både . Regelverket for tekniske installasjoner omfatter også kjølesystem i datarom, . I tillegg beskrives krav og anbefalinger om luftmengder for alle typer. Balansert ventilasjon av leiligheter tar for seg .

webmasterm

webmasterm wrote 12198 posts

Post navigation