Tømmerpriser 2016

Hei, Vi lurer på priser på tømmerpriser på gran og lauv og på massevirkepris av gran og lauv. Ved inngangen til vinteren er det fremdeles stor etterspørsel etter sagtømmer av gran og furu. Prisene på sagtømmer ligger cirka kroner høyere enn sist vinter . Det ble i alt hogd millioner kubikkmeter tømmer i 1. Det er prosent mer enn i samme kvartal året før. Det ble i alt hogd millioner kubikkmeter tømmer for salg i 2. Det er prosent mer enn i samme kvartal i 2015. Det ble i alt hogd millioner kubikkmeter tømmer i 3. Gjennomsnittlig tømmerpris gikk samtidig opp med kroner i denne . Tømmerprisen gikk imidlertid ned med prosent i samme periode. I diagrammene finner du årlig og månedlig avvirkning og tømmerpriser på. Som skogeier vil du naturligvis ha best mulig betalt for tømmeret ditt. Tømmerprisen styres av tilgang og etterspørsel og vil variere gjennom året. Viken Skog andelseiertilleggene, og tilpasser de. I sum gir dette et vesentlig tillegg i tømmerprisen for de som skal ta over en . En tømmerhogst i Krødsherad har i den siste tiden vært forsøkt stoppet av naturvernorganisasjonene. Mange snakker om tømmerpriser, men få snakker om kostnadene for å få ut tømmeret. For skogeier er dette to sider av samme sak – det nytter lite med gode . Etter mange års prissprik får skogeierne i østlandsfylkene nå lik pris for tømmerstokken. ALLSKOG kan etter første halvår 20melde om stø kurs. Det er utfordrende å balansere produksjon og logistikk, slik at lønnsomheten blir best mulig. Målgruppa er styre i lokale skogeigarlag, tilsette, tillitsvalde i Vestskog, andelseigarar . Tømmerprisene økte med prosent fra annet kvartal 20til annet kvartal 2014. Det ble i alt avvirket millioner kubikkmeter tømmer, . Han er blant skogeierne som lar skogen stå på grunn av lav tømmerpris. Mjøsen Skog (Oppland) er det eneste større andelslaget som fortsatt . Nå er forklaringen på rekordhogsten gode tømmerpriser og gode. Mange kjøpere som ønsker å handle sagtømmer er med på å gi høye tømmerpriser i Indre Østfold og stor aktivitet i skogene. LS (2015-2016) har Skattedirektoratet utarbeidet retningslinjer for å sikre. Tømmerpriser og avvirkningskostnader; Driftsforhold som terreng, .

webmasterm

webmasterm wrote 12198 posts

Post navigation