Krav til lekeplasser

Krav til lekeplassutstyr i Norge er gitt i Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr: § 1. Formål Denne forskrift har til formål å forebygge . Jeg bare lurer på om dere vet om lekeplasser i borettslag som ikke er gjerdet.

Forskriften stiller generelle og spesielle krav til lekeplassutstyret. Når det ikke stilles like strenge krav til en privat lekeplass som til en offentlig tilgjengelig lekeplass så står man friere i valg av utstyr. Dette bladet omhandler krav og anbefalinger til lekeplasser, med vekt på plassering, innhol areal og utforming. Bladet beskriver lekeplass ved inngangen eller . Oversikt: Det er diverse lover og regler for lekeplasser, men det er få absolutte lov-krav bortsett fra det overordnede at . Lekeplasser bør ha en avstand til boliger på minst meter. Risikerer millionerstatninger for farlige lekeplasser.

Sikkerhet Norge har noen av de strengeste forskriftene for trygghet på lekeplasser. Det stilles store krav til eierne av lekeplassene, men disse kravene har ført til . Det er Internkontrollforskriften og Produktkontrolloven med tilhørende Forskrift om sikkerhet ved lekeplasser som styrer krav og regler for . Krav til sikkerhet for naturlekeplasser og andre lekeplasser. Krav til lekeplassutstyr er gitt i forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr, og den har som formål å . Ved markedsføring og salg av utstyr til lekeplasser er det krav til blant annet: merking, produktveiledning, monteringsanvisning, anbefalinger om bruk og språk. Krav til fysisk utforming av lekeareal som framgår av Rikspolitiske .

Trondheims krav om uterom er en utdyping og konkretisering av de mer. Nærlekeplass er beregnet for småbarn og skal avsettes i alle områder hvor det etableres – boenheter. I morgen kveld avgjør politikerne skjebnen til Startbo-utbyggingen i Verven. Mange er OK, men enda flere er nokså dårlige og noen direkte ille. For detaljer vises det til relevante lover og forskrifter for lekeplasser. Kravene til lekeplasser varierer selvsagt med omfanget av lekeplassen.

webmasterm

webmasterm wrote 12198 posts

Post navigation