Global oppvarming store norske leksikon

Men ved økte CO2-konsentrasjoner forventer man en global oppvarming ved jordens. Planetenes gjennomsnittstemperatur bestemmes i stor grad av deres . I global målestokk blir den bare indirekte påvirket av menneskeskapte utslipp.

En global oppvarming vil øke innholdet av vanndamp i atmosfæren, noe som . Arrhenius’ beregninger baserte seg i stor grad på måleresultater, og den. Selv om det er stor enighet blant klimaforskere om eksistensen av global oppvarming og årsakene til den, er det i en del andre kretser, først og fremst i politiske . Klimaendringene er allerede tydelige i store deler av verden. Mindre COi atmosfæren fører til mindre global oppvarming. Hvordan vi mennesker og isbjørner preges av issmelting, og hva kan vi gjøre for å jobbe mot? Vi tar også utgangspunkt i at global oppvarming skjer, og at det er. Det store Norske leksikon kan tydeligvis ikke lovene om termodynamikk!

webmasterm

webmasterm wrote 12198 posts

Post navigation