Bruksendring garasje til bolig

I et skriv fra Statens Byggtekniske Etat står det: Bruksendring av . Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel er noe du kan være ansvarlig for selv. Rommene i en bolig kan plasseres i to kategorier: hoveddel og tilleggsdel. Med tilleggsdel menes: Boder, oppbevaringsrom, garasje, tekniske rom . Dette betyr at du må søke om bruksendring dersom du ønsker å ta f. Du kan ikke bruksendre en frittliggende garasje til boligformål. Unntaket innebærer at tiltakshaver selv kan være ansvarlig for bruksendring fra garasje til oppholdsrom og vice versa. Hjemmel for å kreve søknad for bruksendring. Dette må du vite om de nye byggereglene fra 1. Fra i dag kan du bygge garasje og bod uten å søke. Oppføring av frittliggende garasje hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal er over kvadratmeter. Skal du dele opp boligen i flere boenheter (for eksempel hybelleilighet), eller slå sammen boenheter, skal det . Bruksendring av bolig, endring fra tomannsbolig til enebolig:. Garasje som tilbygg til enebolig: Her kan eieren innsende Søknad om tillatelse . Et mer fleksibelt regelverk for å tilpasse og disponere egen bolig vil gi eier. TEK § 1-åttende ledd: Lemping av tekniske krav ved bruksendring fra .

webmasterm

webmasterm wrote 12198 posts

Post navigation