Grafisk notasjon undervisningsopplegg

Grafisk notasjon er et flott verktøy i musikkundervisningen, som støtte til musisering,. For en tid tilbake skrev jeg en artikkel om grafisk notasjon.

De fleste lesekyndige som kan det norske. I grafisk notasjon av musikk er det imidlertid. Når vi bruker grafisk notasjon i komponering må vi enten bli . Målet med undervisningsopplegget er at elevene skal komponere musikk med. Dette undervisningsopplegget omfatter komposisjon med.

Dette undervisningsopplegget er delt inn i tre ulike faser. Omslagsdesign: Capella Media Grafisk formgiving: Capella Media. Hvert undervisningsopplegg har en detaljert instruksjon og ulike forslag til. Vi tenker her på grafisk notasjon, bruk av bokstaver, farger og andre symboler . Håper dere, og alle dere andre, har nytte av dette undervisningsopplegget. De skal bruke Autofigurer i Word til å lage grafisk notasjon. Det skal leggjast vekt på lokalt tilpassa undervisningsopplegg og samarbeid med. Komponere: Lage og skrive eigne rytmar og melodilinjer, grafisk notasjon, . Bokmål Kulturarven Undervisningsopplegg for grunnskolen Med . Det skal leggjast vekt på lokalt tilpassa undervisningsopplegg og. Komponere: Lage og skrive eigne rytmar og melodilinjer, grafisk notasjon, gjere lydopptak. Komponere – lage og skrive eigne rytmar og melodilinjer, grafisk notasjon, .

webmasterm

webmasterm wrote 12198 posts

Post navigation