Gjerde rundt hytta

Har jeg lov til å sette opp skigard eller gjerde rundt min egen hyttetomt? Ta kontakt med kommunen der hytta di ligger, råder Annita Magnussen i Huseierens . Spesielle gjerdebestemmelser er ofte angitt i skjøter eller i reguleringsplanen.

Rundt mange hyttefelt er det bestemt i reguleringsplanen at det ikke skal være . Stadig flere gjerder rundt hytter i fjellet skaper diskusjoner om hva som er rett praksis. Jeg planlegger å lage gjerde rundt en hytte familien eier på fjellet grunnet veldig mye sau (avføring) på sommertid. De eter opp alt, presser seg i gjennom gjerdet inn til huset, og spiser og driter i hele hagen. Hele området rundt er også fullt av sauedrit. Er gjerdet slik at sauen ikke tror den kommer seg over, forsøker den ikke. Mange hytteeiere benytter også strømnett rundt hytta for å holde .

Det er svært viktig at gjerder oppføres på en slik måte at de ikke blir dødsfeller for firbente dyr. Disse frarådes derfor sterkt å bruke rundt hytter! Gjerder rundt hytter er blitt en dødsfelle for sauer og lam. Sør-Trøndelag Sau og Geit går nå ut med et varsku til hytteeierne. Tomtvasslaget har mottatt et notat vedrørende ovennevnte tema. Bjørn Emil Vinnan set opp gjerde rundt hytta si, etter at det vart rivi ned at gjerdeaksjonistar. Miljøaktivist Kurt Oddekalv fikk en mild straff for å ha revet ned gjerdet .

Oppslagsverk til produsenter og leverandørerav hytter og hytterelatert materiell. Da hytteeieren valgte å gjerde rundt hytta med elektrisk sauegjerde uten strøm gikk det galt. Gard-brukeren fant igjen lammet i gjerdet etter en . Sauene som beitet rundt hytta ble for plagsomme. De har søkt om permanent gjerde rundt eiendommen. Nå ber de Oppdal kommune om få gjerde inn mer enn inngangspartiet. Der er ikkje lov å setja opp gjerde på eller rundt hytteeigedommane, jf. På oppmålt tomt, enten du eier eller fester, kan gjerdeplikt være til bry. Avføring rundt hytta blir også sett på som et problem av noen.

webmasterm

webmasterm wrote 12198 posts

Post navigation