Engangsgrill regler 2016

Men de nye reglene kan også føre til begrensninger for friluftslivet. Bruken av engangsgrill, primus, bålpanne, fyrverkeri, brannfarlig avfall, . Det omfatter for eksempel bruk av engangsgriller og andre bål- og peisinnretninger. Men i år er reglene myket opp noe, og det er blitt lov å bruke hodet. Bålforbudet gjelder også engangsgriller, om disse ikke er tilstrekkelig sikret med brannsikkert underlag. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i. Sjekk alltid hvilke regler som gjelder for din kommune før du tenner bål. Det omfatter for eksempel bruk av engangsgriller og andre bål- og. Lurer du på hvilke regler som gjelder for utendørs brenning? Engangsgriller slokkes helt med vann og legges i egen metallbeholder etter .

Dette kan være regler rundt sanking av ve etablerte bålplasser eller. Eksempler på dette er bruk av engangsgriller, eller andre bål- og peisinnretninger, håndtering av brannfarlig avfall og oppsending av såkalte . Dette var vel i 20og i 20har jeg ikke sett det på naturlige steder i Bergen og omland. Hold engangsgrillen unna skog, mark og brennbart materiale. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog. Bruk av engangsgrill er ikke anbefalt, da dette både er miljøskadelig og øker faren for brann. Kommunene kan selv lage forskrifter om hvilke regler som skal gjelde i de forskjellige kommunene.

Vi gjør oppmerksom på at det er innført nye og strengere regler om bruk av ild utendørs, og brenning av avfall i småovner. Sett ikke engangsgrillen direkte på bart fjell eller gress. I områder vernet etter naturvernloven gjelder spesielle regler. Da er det viktig å kjenne til reglene for hvor og når det er lov til å tenne bål. Både bål og engangsgriller kan produsere nok varme til å svi vegetasjonen. Bruk stiene og ta med rester av sen, engangsgriller og annet søppel. Aftenposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Enken hevder drap med engangsgrill skjedde i affekt. Tiltaler enken etter drap med engangsgrill. Dette gjelder også bruk av engangsgriller eller andre bål- eller.

webmasterm

webmasterm wrote 12198 posts

Post navigation