Relasjonskompetanse kurs

Barn kan primært utvikle sin egen relasjonskompetanse og empati gjennom å omgås voksne som allerede kan dette. Relasjonsledelse og relasjonskompetanse er drevet av Jan Spurkeland. Vestby videregående skole lærer relasjonskompetanse.

Relasjonskompetanse i pedagogenes verden. Empati og nærvær i møtet med barn og unge. Nettopp derfor passet et samarbeid med Ny Giv svært godt når vi oppdaget at vi hadde innkalt til kurs samme dag. På dette kurset vil vi gi dere som deltakere enkle verktøy og øvelser dere kan benytte til økt mestring av relasjoner i ulike sammenhenger. Vår relasjonskompetanse bygger i stor grad på vår evne til empati, vår evne til å sette oss inn i barn og unges . Vi starter kontinuerlig nye kurs i relasjonskompetanse. Relasjonskompetanse handler om å kjenne seg selv og hvem jeg blir i møte med andre. Relasjonskompetanse handler om å påvirke medarbeidere gjennom tillitsrelasjoner. Vi skreddersyr kurs etter ditt behov, ta kontakt for nærmere informasjon. Grunnkurset er et deltagende og kreativt kurs som gir innføring i The Virtues Project og de fremgangsmåtene. Kurset gir virksomme redskap for yrkesmessig og .

webmasterm

webmasterm wrote 12198 posts

Post navigation