Pvcrør dimensjoner

PVC trykkrør er mest brukt som rør i grøft for vannforsyning (gråblå farge), men også brukt til kloakkpumpeledning (rød farge). Styrken, bestandigheten og konkurransekraften i PVC gjør røret til et førstevalg.

PVC-rør har lange tradisjoner, og er kjent for sine fremragende materialeegenskaper under de fleste forhold. PVC-rør leveres i dimensjoner fra 1til 500mm. PE trykkrør og C og C benyttes for PVC trykkrør innen. Gjelder for eksempel PP grunnavløpsrørdeler i store dimensjoner . Omfattende dokumentasjon finnes særlig på PVC rør mht funksjon og levetid (se kap.). Dimensjoner betegnes her som rørets utvendige diameter. I Skien skal det på avløpsrør benyttes betongrør eller rør av PVC,. Rørene er glatte og homogene og produseres med ringstivhet SN8. Deler i større dimensjoner produseres i PVC. PVC- HI er en type PVC tilsatt polyetylen – som gjør materialet seigere (og svakere). Ville tro at vanlig pvc rør ville bli billigere enn betong. Betong rør er som regel billigste alternativ når en kommer opp i slike dimensjoner. Her gjør ABS og PVC plasten sitt inntog i bygninger. Røret blir da glatt på innsiden, og får tilbake sin opprinnelige dimensjon. PVC-rør har hatt 20-forskjellige produksjons- og monteringsmetoder. Rør og rørprodukter i dim opp 1200mm ( i kvaliteter PP, PE og PVC ), – Rør på dim. Dette er en dimensjon, som er relativt uvanlig for plastrør.

webmasterm

webmasterm wrote 12198 posts

Post navigation