Åpen gruppe kvote

Fartøy i åpen gruppe kan fiske og lande 2tonn torsk, 8tonn hyse og 4. Kvotefleksibilitet for torsk, hyse og sei over årsskiftet på gruppenivå. Fartøy i åpen og lukket gruppe som fisker etter torsk nord for 62°N har blitt tildelt maksimalkvoter med garanterte kvoter i bunn.

Jeg vet om flere i 50-årene som har solgt kvotene sine for å gå over i Åpen gruppe. Om jeg hadde fisket hele kvoten som sjarken ”Fidel” har, ville jeg i 20hatt. Fiskere i åpen gruppe i samiske områder kan få atskillig større . Kun garanterte kvoter på åpen gruppe sitt fiske etter torsk nord for 62. Skrevet av Bjørnar Siikavuopio Kolflaath. Fartøy som skal delta i åpen gruppe i fangst av kongekrabbe innenfor kvoteregulert område kan Fiskeridirektoratet region Finnmark kreve . Fiskeridirektoratet kan differensiere kvoter fastsatt i forskriften for fiske i.

Fartøy i åpen gruppe kan fiske og lande 1tonn torsk, 9. Trenger litt hjelp for å forstå kvote systemet. Stopp i fritt fiske etter sei for åpen gruppe. Fartøy som har fisket kvoten sin kan ha noe bifangst, les hvilke andeler i meldingen her og i J-208-2016.

webmasterm

webmasterm wrote 12198 posts

Post navigation