Én innbygger – én journal

Regjeringen har gitt sin tilslutning til anbefalingen om at en felles, nasjonal løsning for helse- og omsorgstjenesten bør være målbildet for Én . Overordnet plan for utredningen Én innbygger – én journal.

Styringsgruppe for utredningen Én innbygger – én journal. Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet 30. Dette dokumentet er utarbeidet som del av utredning én innbygger – én journal og inneholder en sammenstilt oversikt over utfordringsbildet på IKT i helse- og . Helsedirektoratet har vært tildelt oppdraget å utrede hvordan man best når målene i Meld. Enighet om veien mot Én innbygger – én journal.

Med å utnytte teknologien på en optimal måte fremover, kan pasientsikkerheten økes. Etableringen av felles kjernenettverk er en av leveransene i infrastrukturmoderniseringsprogrammet og utgjør en del av selve grunnmuren i . IKT-utviklingen i helse- og omsorgstjenesten og for realisering av Én innbygger – én journal.

webmasterm

webmasterm wrote 12198 posts

Post navigation