Måleenheter tabell

For å gjøre om fra en måleenhet til en mindre skal du gå en kolonne til høyre i disse skjemaene. I denne tabellen står komma etter meter, vi har da meter.

Norske måleenheter for vekt, volum og antall. Før vi setter opp en tabell for hvordan liter forholder seg til desiliter, centiliter og milliliter, ser vi først på forkortelser for måleenhetene: L står for liter. Hvordan vi kan regne om mellom måleenhetene for lengde, vekt og. Du kjenner naturligvis de mest alminnelige enheter for måling av avstander – kilometer (km), meter (m) og centimeter (cm). Når man måler vekt, brukes enheter som kilogram, gram eller milligram.

Her er tabellen (tallhuset) et godt hjelpemiddel.

webmasterm

webmasterm wrote 12198 posts

Post navigation