Meld st 9 (20122013) «én innbygger – én journal»

Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet 30. Digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren. Dersom arbeidet med Én innbygger – én journal gjør det aktuelt med et . Regjeringen lanserte i november 20Meld. En innbygger – en journal: Hva betyr det for kommunene? Melding til Stortinget Én innbygger én journal Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet 30. Regjeringens overordnede mål for IKT-utviklingen i helse- og omsorgstjenesten er . Høring i Stortingets helse- og omsorgskomité 22. Fra Legeforeningen møter: Hege Gjessing, president, Kjartan Olafsson, leder . Mulighetene som ligger i moderne teknologi må utnyttes for å. IKT-utviklingen i helse- og omsorgstjenesten og for realisering av Én innbygger – én journal. Digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren lansert.

Helsedirektoratet har vært tildelt oppdraget å utrede hvordan man best når målene i Meld. Overordnede mål for IKT-utviklingen i helse- og omsorgssektoren. Digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren . Helse Midt-Norge ønsker å være en arena for erfaring og læring fra.

webmasterm

webmasterm wrote 12198 posts

Post navigation