Medisinkurs bergen kommune

På denne siden finner du en rekke medisinkurs over hele landet. Nå har jeg tatt utgangspunkt i at du bor i en liten kommune, slik som jeg da. De fleste kommuner kjører medisinkurs, å dette er noe .

Kurset gjelder for fagarbeidere og assistenter i hjemmesykepleien som skal dele ut legemidler. Kurset gir kjennskap til lover og forskrifter for . Men sikkert forskjellig fra kommune til kommune. Er enda uker til eksamen, men vi må møte et bestemt sted for å få ta den så ikke sånn at vi . Jeg skal jobbe i hjemmesykepleien i sommer, og skal. Har assistenter lov til og gi ut medisiner. Norsk Elektronisk Legehåndbok (moderverket til NHI) har laget praksisrelaterte, problembaserte kurs i legemiddelhåndtering (medisinkurs). Nettløsningen er utviklet som en støtte for hjelpepleiere, helsefagarbeidere og omsorgsarbeidere som deltar i medisinkurs. Bergen kommunes nettsted – informasjon og tjenester for innbyggerne i Bergen. Kurset har en varighet på uker og opplæringen kombinerer teoretisk og praktisk undervisning i samsvar med utrykningsforskriften. Introduksjonsvideo for medisinkurs fra Apotek 1. Apotek kan tilby nettbaserte legemiddelhåndteringskurs for helsefagarbeidere.

webmasterm

webmasterm wrote 12198 posts

Post navigation