Kortstokk rekkefølge

Baksiden er lik på alle kortene i en kortstokk. For de fleste kortspill vil kortene samles i én bunke og så fordeles i tilfeldig rekkefølge ved stokking før selve spillet . De fire fargene i den franske kortstokk, som er den vanlige i Norge, er: spar (♤).

Bridge spilles med en kortstokk som inneholder kort, i hver av de fire farger. Fargene rangeres nedover i følgende rekkefølge: Spar ( ), hjerter ( ), ruter ( ) . Ess og tre billedkort i en moderne kortstokk (øverst) og i en tarotstokk (nederst). Tarotkortene deles også inn i fire sorter: stokk, mynt, . Disse fargene har ingen spesiell rekkefølge, men alle er like og av samme verdi. Standard pokerhender som vises ovenfor forutsetter en standard kortstokk uten . En tress vil si tre like, for eksempel tre 10ere.

En serie vil si fire tall i stigende rekkefølge i samme sort, for eksempel Ess til i hjerter. Det er også mulig å lage en slik rekkefølge med hele kortstokken, men . Forsøk, Oppgave: Her skal du bruke en kortstokk for å illustrere en tilfeldig rekkefølge av baser i DNA. Ser først på tilfellet hvor du får utdelt kortene i stigende rekkefølge, ess til konge. Først har du sannynlighet for å få en ess, så har du 51 .

webmasterm

webmasterm wrote 12198 posts

Post navigation