Kompleksitet betyr

Kompleksitet er et begrep innenfor vitenskap og filosofi. Man sier et system er komplekst dersom helheten har andre egenskaper enn det man skulle tro ved å se . Kompleks, sammensetning, samling av et (ofte meget sammensatt) hele, for eksempel kompleks av forestillinger, bygningskompleks; som .

Beskrivelse og synonymer til ordet kompleks. Definisjon av kompleks i Online Dictionary. I kontakt med komplekse systemer — der alle deler påvirker alle andre. Dette betyr at de oppgavene som fremdeles gjøres av mennesker i . Kompleks betyr å ha en annen tilnærming til å gjøre ting der som en gjennomsnittlig folk gjør ting på samme måte. Komplekse systemer og prosesser inneholder tilbakeføringssløyfer. Eksempler på slike prosesser er politiske og .

Kompleksitet i prosjekter – forslag til tiltak basert på systemteori. Det betyr at de resultatene som produseres av ett element, fungerer som input eller . Betegnelsen kompleks brukes her i allminnelig betydning, som en sammenkobling, et. Men små bryster er egentlig ikke et kompleks for meg likevel. Jeg er ganske slank, så de ser slett ikke små ut, synes jeg :). Nedenfor finner du en betydning av ordet Kompleks tekstutforming. Du kan også legge til en definisjon av Kompleks .

Hvis Klingberg har rett i at vi trener opp arbeidsminnet vårt gjennom det moderne informasjonssamfunnets kompleksitet, betyr det at Carrs pessimistiske . Organisasjonens leveringskjede er en kompleks størrelse med flere forskjellige. Det betyr at det sjelden er én person som tar på seg eierskapet og ansvaret for . Læreryrket er blant de aller mest komplekse yrkene i samfunnet. En god lærer skal være faglig dyktig og anvende et vell av ulike metoder i . Det er vanskelig å bli god X-olog og samtidig kjenne alle naturlovene godt nok til å vite hva de betyr for det som skjer i X. Det er derfor slik at dersom en forsker, . Flere SKUs betyr ofte en nødvendighet for å samle data fra en rekke ulike . Det betyr at vi er opptatt av det som kjennetegner virksomheten som helhet, det. Dynamisk kompleksitet betyr at vi ikke bare har mange elementer, men de . Enhetstester er spesielt godt egnet til å finne og forhindre feil i kode som uttrykker komplekse logiske sammenhenger.

webmasterm

webmasterm wrote 12198 posts

Post navigation