Grunnkurs i legemiddelhåndtering

Grunnkurs i epilepsi for helsepersonell. Grunnkurs i legemiddelhåndtering For helsefagarbeidere og ufaglærte. Grunnkurs i legemiddelhåndtering For helsefagarbeidere og ufaglærte. Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter . Her finner du gratis kompendium til bruk ved kurs i legemiddelhåndtering! Les kompendiet direkte på mobilen eller . Nettbasert kurs i legemiddelhåndtering for helsefagarbeidere. E-læringskurset gir en grundig innføring i lover og forskrifter, legemiddelformer, legemidler i . Grunnleggende kurs i legemiddelhåndtering for personell i helsetjenesten.

Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering og medikamentregning for sykepleiere. Jeg visste ikke helt hvor jeg skulle plassere denne tråden, men forhåpentligvis vil noen svare meg Jeg er utdannet helsefagarbeider og hver 3 . Målet med kurset er å gi personer som yter helsehjelp tilstrekkelig og god kompetanse i legemiddelhåndtering. Her finner du kurs som spenner fra apotekerbransjen og laboratoriepraksis til grunnmedisin. Grunnkurs i legemiddelhåndtering for assistenter og medhjelpere. Kursene, grunnkurs og oppfølgingskurs, er laget for sykepleiere og vernepleiere. De er godkjente av Sykepleierforbundet og tellende i klinisk stige.

Kurs i legemiddelhåndtering Vi tilbyr nå E-læringskurs i legemiddelhåndtering. Norsk Helseinformatikk (nhi) jobber for kompetanseheving blant personell på . Videoer, animasjoner og bilder skaper variasjon og letter innlæringen. Redaksjonen bak Norsk Elektronisk Legehåndbok (moderverket til NHI) har laget praksisrelaterte, problembaserte kurs i legemiddelhåndtering . Kurset gir kjennskap til lover og forskrifter for legemiddelhåndtering. Et effektivt verktøy for kompetanse- og kvalitetssikring av legemiddelhåndteringen i virksomheter som . Grunnkurs i legemiddelhåndtering – For helsefagarbeidere og ufaglærte. Beskrivelse, Opplæring i legemiddelhåndtering for assistenter med minimum 6 . Generelt om kurset: Anslått tidsbruk for gjennomføring av . Kursinnhold: Definisjoner – begreper innen legemiddelhåndtering.

webmasterm

webmasterm wrote 12198 posts

Post navigation