Gregers granavollen

Gregers Granavollen er kjent for sin innsats under den store nordiske krig, nærmere bestemt i en trefning med en tallmessig overlegen svensk . Gregers Pedersen Granavollen, norsk lensmann og gjestgiver, kjent fra kampene på Harestuskogen under den store nordiske krig.

Gregers Granavollen var lensmann i Gran og ledet en liten bondehær mot svenskene på Harestuskogen under den store nordiske krig i 1716. Den ene finner du på Granavollen, der Gregers hadde sitt hjem og virke som. Som belønning for sin innsats under den Store nordiske krig, fikk Gregers . Som takk for heltemodig innsats, fikk Gregers gjestegiveribevillling på livstid for seg og sin etterslekt,- av selveste kong . Frivillige styrker ble ledet av granasokningen og bygdelensmann Gregers Granavollen og på Harestuaskogen kom det til harde kamper med .

Hadeland Teaterlag til uteforestilling på kjørkevangen. Markering av 3års jubileum for Gregers Granavollen og slaget mot karolinerene på Harestuskogen i 1716. Medvirkning i minnemarkering på Granavollen for Gregers Granavollen. Det var den gode beliggenheten som gjorde at Gregers Jensen startet et gjestgiveri på Granavøll rundt. Hele Granavollen feirer 300-års markeringen for Harestuslaget og Gregers Granavolden! Kåseri om Gregers Granavolden Kl:14:0 . Hadelands store sønn, Gregers Pedersen Granavollen, lensmann i Gran 1716-1738. Minnearrangement på Granavollen for Gregers. Utenfor kirken står en minnestein over Gregers Granavollen og minnestein over krigens falne. Gregers Granavolden og Harestuslaget i 17Hele Granavollen inviterer til markering med kåseri utendør. Kåseri og bokutstilling om Gregers Granavollen, Glasslåven Kunstsenter, Granavollen 26B, Gran, Norway. Gjestgiver Gregers Granavollen hadde fått beskjed om at fienden var underveis, og mottatt ordren om å mobilisere bøndene på Hadeland. Markering av 3års jubileum for Gregers Granavollen og slaget mot karolinerene på Harestuskogen .

webmasterm

webmasterm wrote 12198 posts

Post navigation