Global oppvarming tiltak

Det mest nærliggende tiltaket er å redusere utslippene av drivhusgasser. Her er ti konkrete tiltak som ifølge klimaprofessor Helge Drange og. Bjerknessenteret vil sikre at vi stanser global oppvarming på to .

Jeg skrev etter det innlegg nummer to: Hva er global oppvarming? Dersom det ikke settes igang noen tiltak for å begrense drivhuseffekten, men vi bare . Hvilken politikk og hvilke tiltak har vært mest effektiv i kampen mot global oppvarming? Dette spørsmålet har det anerkjente magasinet The . Vi kaller karbondioksid (CO2), metan og lystgass for klimagasser fordi de bidrar til global oppvarming. Her er en noen få tiltak som de fleste burde ha i tankene, for at jorda ikke skal bli verre: – Gjenvinning er. Tiltak for å redusere menneskeskapte klimaendringer.

Hele det nettbaserte undervisningsopplegget Global oppvarming på viten. Tiltak for å redusere CO2-utslipp vil alltid være viktigst og ha størst effekt for å redusere global oppvarming – både på kort og lang sikt. Global økonomisk vekst, befolkningsvekst og økende energibehov med økt bruk av kullkraft driver utslippene oppover.

webmasterm

webmasterm wrote 12198 posts

Post navigation