Ferdigblandet mørtel

Til forskjell fra ferdigblandet tørrmørtel bestemmer du selv hva slags betong du vil blande. Den ferdige blandingen brukes for støping av alle typer konstruksjoner . En sekk bestående av sement, sand (0-mm kornstørrelse) og tilsetningsmiddel. Innholdet blandes kun med vann til en brukbar betongmasse. MAXBO tilbyr et stort utvalg av sement og mørtel som du trenger til ditt byggeprosjekt. Hos oss får du produkter av høy kvalitet til lave priser. Støp mørtel Ber laget av sement, gradert san samt vannreduserende og plastifiserende stoffer. Mira Ber en ferdigblandet tørrbetong som kun skal tilsettes vann. Produktet består av portlandsement og ovnstørket kvartssan med en . Forsøk derfor å få utgangstemperaturen på ferdigblandet betong til å være +20°C.

Masse som har begynt å herde må kastes, og ikke tilsettes mer vann. Dette er en hurtigherdende mørtel som ekspanderer, og er godt egnet til gjerdestolper, bolter o. Murmørtel Mer en tørrmørtel som lages av sement, kalk, natursand og tilsetningsstoffer. Den skal kun blandes med vann for å få en bruksferdig mørtel. Det betyr at en kg sekk weber Lett Murmørtel gir like mye ferdigblandet mørtel som en kg sekk med tradisjonell murmørtel. NHL mørtel er velegnet til muring, fuging og pussoperasjoner, samt trekning av gesimser. Ferdigblandet NHL mørtel er fremstilt av ren St.

Så snart behovet er større enn noen trillebårlass, kan det lønne seg å benytte ferdigblandet betong fra fabrikk. Husk bare å kjøpe den typen som er til støping, og vær nøye med å følge . Stempelpumper og skruepumper for sprøyting og pumping av mørtel, gulvsparkel og puss. Sika -MiniPack Hurtigherdende Mørtel er en 1-komponent, sementbasert. Mørtelen herder meget fort og må tas i bruk innen. I dag kommer betongen helst ferdig blandet på bil, som er utstyrt med. Murer man en peis innendørs brukes ikke samme mørtel som til en . Jeg skal handle litt pussmørtel til noen mindre reparasjonsarbeider. Er det noen kvalitetsforskjeller på ferdigblandet mørtel?

webmasterm

webmasterm wrote 12198 posts

Post navigation