Ervervstillatelse fiske

Kravet om ervervstillatelse for fartøy som skal brukes til ervervsmessig fiske fremgår av deltakerloven. Veiledning til regelverket for tildeling av tillatelse til å bruke fartøy til ervervsmessig fiske og fangst, (ervervstillatelse) finner du her: Hvordan bli . Søknad om ervervstillatelse skal avslås i medhold av deltakerloven § dersom det ikke legges fram gyldig fartssertifikat for fiske- og fangstfartøy, oppdatert .

Du må ha drevet ervervsmessig fiske eller fangst på eller mer norsk fartøy i. Dette åpner for at du kan få ervervstillatelse, og dermed kunne eie . Et fartøy kan ikke nyttes til ervervsmessig fiske eller fangst uten at det er gitt ervervstillatelse av departementet. Det kan fastsettes vilkår for slik tillatelse. Den nye forskriften om ervervstillatelse for fisk og fangst, registrering og merking av fiskefartøy mv, har til formål å forenkle og oppdatere . Ervervstillatelse gis til fartøyets eier for ett bestemt fartøy. Tillatelsen gir ikke rett til å benytte annet fartøy.

Fartøyet må være utrustet for eller egnet til å drive fiske . Etter deltakerloven kreves ervervstillatelse for alle fartøy som nyttes til ervervsmessig fiske eller fangst. Forskrift om ervervstillatelse for fiske og fangst, registrering og merking av. Fra fiskeridirektoratet: I forslaget til ny forskrift om ervervstillatelse, registrering og merking av fiskefartøy, gebyr og avgift m.

webmasterm

webmasterm wrote 12198 posts

Post navigation