En innbygger en journal utredning

Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse leverte i januar 20sin anbefaling for hvordan målene . Overordnet plan for utredningen Én innbygger – én journal. Styringsgruppe for utredningen Én innbygger – én journal.

Sammendrag av utredningen Én innbygger – én journal (PDF). Dette dokumentet er utarbeidet som del av utredning én innbygger – én journal og inneholder en sammenstilt oversikt over utfordringsbildet på IKT i helse- og . Helsedirektoratet har vært tildelt oppdraget å utrede hvordan man best når målene i Meld. Utrede alternative løsninger for Én innbygger – én journal. Nye digitale tjenester for pasienter og brukere – Min helse på nett. Mandat for utredning av Én innbygger – én journal. Utredning av én innbygger én journal Komparativ analyse av de regionale helseforetakene på IKT-området September 20Innholdsfortegnelse 1 . En innbygger – en journal: Hva betyr det for kommunene? Regjeringen ønsker å utrede ”Én innbygger – én journal” som skal bidra til at . Utredningen av En innbygger – en journal, Meld. Norsk Kiropraktorforening sammen med andre fag- og interesseforeninger . Hva kan det bety for rehabilitering og habilitering?

Det å få en helhetlig journal som følger hver innbygger vil være et. Nyhetssak og utredning av sammendrag om Én innbygger – én journal . Nord-Norge tar første skritt mot ”én innbygger, én journal”. Vi skal utrede og anbefale digitale løsninger for fremtidens helsetjeneste. Tirsdag mottok helseminister Bent Høie (H) utredningen fra Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse om hvordan målet om én innbygger . I over to år har direktoratet utredet hvordan visjonen i stortingsmeldingen Én innbygger – én journal kunne realiseres.

webmasterm

webmasterm wrote 12198 posts

Post navigation