Antall kort i kortstokk

Et fullstendig sett med spillkort kalles en kortstokk. I en vanlig kortstokk er det kun ett av hvert kort. Antall symboler på kortet er lik tallets (og kortets) verdi.

De fire fargene i den franske kortstokk, som er den vanlige i Norge, er: spar (♤). Forskjellene mellom europeiske kortstokker er for det meste antall kort i hver . Ess og tre billedkort i en moderne kortstokk (øverst) og i en tarotstokk (nederst). Tarotkortene deles også inn i fire sorter: stokk, mynt, . Vi trekker et kort fra en godt blandet kortstokk. Finn sannsynligheten for at: a) Korte er enten et honnørkort i spar eller i kløver. Kortstokken i kortspillet UNO består av kort i fire farger: rø grønn, blå og gul med verdier i hver farge fra til 9.

Det er tre actionkort i hver farge, merket Skip, . Kortenes verdi: Ess er høyest og to er lavest. KORTSTOKKEN RANGERING AV KORT OG FARGER Bridge spilles med en kortstokk som inneholder kort, i hver av de fire farger. I kortstokken så ser SparFamilen til høyere, og hjerter, ruter og kløver. Når man spiller amerikaner skal alle kortene fra kortstokken brukes i spillet. Dette kommer an på antall spillere man er, slik at man har likt antall kort. Effektene Antall Kortstokker har på Husets Fordel.

Spillet blackjack spilles over hele verden både på landsbaserte casinoer og onlline casinoer.

webmasterm

webmasterm wrote 12198 posts

Post navigation