Sveitserstil vindu

Sveitserstil er en stilart som var fremherskende i nordeuropeisk. De vanligste feilene med moderne sveitserstil vindu er for kraftige ramtre og . Standard utvendig vindusomramming til sveitserstil. Omrammingen består av: R8e som vannbrett over vindu. Sveitserstilen hadde sin storhetsperiode i Norge fra 18til 1920. Her ser vi et fullisolert Sveitserstil-vindu fra NorDan med tilhørende belistning. Ingen […]

Male hus med sprøyte

I fjor lanserte Bosch en ny og kraftigere sprøytemaleutrustning; PFS 50E. Prøvde du å bruke maskinen til å male huset? Bruk av en malesprøyte utendørs reiser en del problemstillinger du ikke. Har selv prøvd å male med en el-sprøyte, og som det er nevnt spyttet den. Naboen malte vedlikeholdsstrøk på huset sitt med malersprøyte og . […]

Hvordan spille sjakk

Det er mange som tror at det vanskelig å lære å spille sjakk siden alle brikkene flyttes på foskjellige måter. I sjakk er det regler for hvordan spillet skal spilles, slik som det også er i andre brettspill og i andre idretter. Det er nødvendig å lære de aller fleste av reglene før . Før spillet […]